Bordspel van de Maand: November

Bali

Bali is de nieuwste telg in de collectie van auteur Klaus-Jürgen Wrede, die vooral gekend is van Carcassonne. Met Bali toont hij aan dat er niet noodzakelijk landschapstegels in een spel hoeven te zitten.

Doel van het spel
De spelers proberen, door middel van landbouwers, goederen te verzamelen. Wanneer er een altaar wordt gebouwd, kunnen ze deze goederen offeren. Hoe meer goederen er van een bepaalde soort worden geofferd, hoe meer punten deze soort waard zal zijn op het einde van het spel. Wie het meeste punten scoort wint uiteraard het spel.

Spelsysteem
In dit spel zijn er vier verschillende goederen (soorten), afgebeeld op de zogenaamde offerkaarten. Deze kaarten zijn van groot belang, want ze zijn op het einde van het spel (mogelijks) veel punten waard. Om offerkaarten van een bepaalde soort te kopen, heeft de speler wel steen nodig. Hoe meer landbouwers een speler heeft van die soort, hoe minder steen hij zal moeten betalen.
Tijdens zijn beurt moet een speler kaarten spelen. Zodoende zal hij steeds meer landbouwers, priesters of steenhouwers bezitten. Op het einde van zijn beurt kiest de speler een nieuwe kaart uit de voorraad die op tafel ligt. Afhankelijk van welke kaart er dan zichtbaar wordt in deze voorraad, zullen alle spelers grondstoffen of punten ontvangen. Het wordt dus niet eenvoudig om de ‘juiste’ kaart te kiezen.

Wanneer een speler een altaar bouwt, moeten alle spelers een offerkaart op het altaar leggen. Hoe meer kaarten van een bepaalde soort op het altaar liggen, hoe meer deze soort waard is bij de eindtelling.

3D_Bali_RGB

Besluit
Bali zit op zich niet moeilijk in elkaar om uit te leggen of om te spelen. Hierdoor kan je snel aan de slag. Het zal echter geen gemakkelijke opdracht zijn om je tegenstanders te verschalken en op het einde de meeste punten te scoren.