Bordspel van de maand: December

Great Western Trail

Drijf je kudde koeien over de prairie naar Kansas City. Als ranchers proberen de spelers zoveel mogelijk ‘cattle drives’ te ondernemen. Elke speler is echter vrij om zijn eigen route over het spelbord te kiezen. Al naargelang zijn eigen persoonlijke opdracht en de actietegels die hij onderweg kan gebruiken, levert deze route op het einde (in Kansas City) hopelijk heel wat punten op.
Uiteraard heeft elke speler ook een kudde runderen. Deze wordt in het spel voorgesteld door de kuddestapel, waar elke kaart een koe van een bepaalde rundersoort weergeeft. In het begin starten alle spelers met exact dezelfde koeien. Tijdens het spel zullen ze er echter voor moeten zorgen dat hun veestapel groter, beter en duurder wordt.

great_western_trail