Bordspel van de maand: Realm of Wonder

Er was eens een prachtig en wonderlijk koninkrijk, waar de mensen leefden in vrede en voorspoed. De koning regeerde zijn rijk met zachte hand, en door de magische bronnen leefden zijn onderdanen in een vruchtbaar land. Geen vijand kon het rijk aanvallen, want de koning kon de eilanden van zijn heerschappij verplaatsen!
Maar zoals het in vele sprookjes gaat, kwam dit prachtige en wonderlijke koninkrijk ten val! De magische energie veranderde het land in vreemde oorden, en de mensen evolueerden naar andere bestaansvormen. De koning is nog steeds aan de macht, en hij probeert om terug evenwicht en vrede in zijn rijk te brengen. Hiervoor rekent hij op zijn dapperste onderdanen. Ben jij de held die de opdrachten van de koning kan vervullen en zo dit wonderbaarlijke koninkrijk terug in zijn oude glorie kan herstellen?
ROW_Banner

Realm of wonder is een mooi spel, met veel karakter en heel wat humor. Moeilijk zijn de spelregels niet, waar door je snel aan de slag kan. Doel van het spel is om de opdracht van de koning te volbrengen. Er zijn vijf verschillende opdrachten waarvan er per spel één willekeurig wordt gekozen. Deze opdracht bepaald de strategie die je nodig hebt om te winnen. Maar er zijn telkens ook alternatieve manieren om te winnen! Zo kan je proberen om drie magische bollen te verzamelen of drie monsters te doden. Als dat lukt, kan je de koning van zijn troon stoten en zelf het koninkrijk opeisen!